Visjon og verdier

Byggmester Geir O Furunes AS ønsker å tilby produkter og tjenester som tilgodeser miljøhensyn i størst mulig omfang. Vi vil sikre at selskapet ikke unødvendig medvirker til forurensing av miljøet på bakgrunn av følgende målsetninger.

Miljøfyrtårn

Fra 2009 har bedriften vært miljøfyrtårnsertifisert gjennom ordningen med Miljøfyrtårn.
Bedriften ble resertifisert i 2012, 2015 og 2018. Det betyr at vi oppfyller Miljøfyrtårn sine krav til arbeidsmiljø, Innkjøp av materialbruk, energi, transport, avfall og estetikk. 

Vi ønsker å:

  • Skape et godt arbeidsmiljø og trivsel
  • Redusere ulykker og skader
  • Redusere sykefraværet
  • Tilfredstille myndighetenes krav
  • Tilfredstille samfunnets miljøkrav
  • Bruke vår fagkompetanse og anbefale miljø-sikre løsninger for våre kunder
  • Anbefale kunder å bruke miljøvennlige produkter
  • Investeringer av verktøy og inventar prioriteres de mest miljømessige produkter
  • Sørge for en seriøs bransje og er en støtte-bedrift til URO patruljen
  • Bidra til mindre utslipp og har allerede 4 EL biler av totalt 21 firmabiler

%d bloggers like this: