Over 35 års erfaring

REHABILITERING – SKADEUTBEDRING – ASBESTSANERING – NYBYGG – TILBYGG – TAKTEKKING – STILLASBYGGING – DØRER OG VINDUER.

Bedriften har følgende spesial-kompetanse: Alle ansatte er sertifisert for riving. Godkjent våtromsentreprenør i henh. byggebransjens våtromsnorm. Stillasbyggersertifikat.

Sentral godkjenning for ansvarsrett Bedriften har sentral godkjenning for ansvarsrett i nedenstående funksjoner og arbeidsområder/foretaksklasse.

Vi oppfyller Miljøfyrtårn sine krav til arbeidsmiljø, Innkjøp av materialbruk, energi, transport, avfall og estetikk

Internkontroll etablert: 1993 Bedriftshelsetjeneste ved: Bygghelsetjenesten Midt- Norge Kvalitetssikring etablert: 1997 Godkjent Miljøtårnbedrift August 2009 -resertifisert 2012, 2015 og 2018

Ansvarsforsikring – Byggeplassforsikring – Yrkesskadeforsikring er tegnet i: LY Forsikring As. Bedriften er medlem av: Trondhjems Byggmesterlaug – Norges Byggmesterforbund, NHO og Håndverkerforeningen i Trondheim

Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner. Tiltaksklasse 1 PROSJEKTERING: Prosjektering for brannkonsept, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og miljøsanering. KL.1 UTFØRELSE: Arbeid på bevaringsverdie byggverk. Montering av bærende metall og betongkonstruksjoner. Riving og miljøsanering. Innmåling og utstikking av tiltak. Taktekkingsarbeider KL.1 UTFØRELSE: Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner Tiltaksklasse 2 KONTROLL: Overordnet ansvar for kontroll Tiltaksklasse 1 Godkjent til 19.03.2024.

© 2023 Byggmester Geir O. Furunes As

Design by Gjev & Co As